ALINA

W 2009 ukończyłam studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku Architektura Wnętrz w specjalności projektowanie wnętrz i nabyłam tytuł magistra sztuki

Kończąc w 2006 roku Uniwersytet Zielonogórski na Kierunku Architektura Wnętrz uzyskałam tytuł licencjata sztuki

Alina Kałużna – w czerwcu 2003 ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kole z tytułem technik plastyk specjalność wystawiennictwo.