OFERTA

OFERUJĘ WYKONYWANIE PROJEKTÓW WNĘTRZ: MIESZKAŃ, DOMÓW I
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Proces projektowy dzieli się na 3 etapy, każdy z tych etapów może być traktowany jako odrębne zlecenie.

ETAP I rozpoczyna się inwentaryzacją wnętrza oraz ustaleniem z inwestorem preferencji założeń projektowych.
Klient otrzyma do wyboru kilka koncepcji, możliwe jest połączenie pomysłów w jeden ostateczny układ.
Etap ten kończy się zaakceptowaniem ostatecznego kształtu wnętrza wraz z wymiarowaniem ścian i wyznaczeniem
najważniejszych sprzętów kuchennych, łazienkowych oraz mebli.
W ETAPIE II wykonywana jest wizualizacja wnętrza. Zawiera ona proponowaną kolorystykę, materiały,
detale i meble wyposażenia wnętrza. Po zaakceptowaniu wizualizacji wykonywane są rysunki techniczne,
zawierające dokładne wymiarowanie ścian, spis ilościowy poszczególnych elementów, rzuty sufitów z oświetleniem,
kłady ścian łazienek i rozrysowanie mebli kuchennych. Po tym etapie inwestor otrzymuje dokumentację projektową,
która jest podstawą do rozpoczęcia zamówień materiałów.
ETAP III Nadzór autorski polega na przekazaniu wykonawcy projektu wraz z jego omówieniem. Architekt jest przedstawicielem
inwestora na budowie, udziela wykonawcy wskazówek dotyczących realizacji projektu i zajmuje się koordynacją dostaw zamówionych materiałów.

Całkowita cena usługi rozkłada się na III etapy:
ETAP I- 35%
ETAP II- 45%
ETAP III- 20%
Płatność 30/70 przed i po zakończeniu wykonania danego etapu.

Możliwe jest indywidualne wynegocjowanie warunków umowy.

OFERUJĘ WYKONYWANIE KONCEPCJI ELEWACJI DOMÓW I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚĆI PUBLICZNEJ ORAZ OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

OFERUJĘ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE PROJEKTÓW:
logo,
wizytówek,
stron internetowych,
identyfikacji wizualnej firm lub instytucji.